Truus de Vries

Home > Muzyk > Komposysjes

Hjirūnder stiet in seleksje fan stikken dy't ik makke ha en hjir kinst it GPTV-item oer myn "compositiecampagne" besjen. Wolst in stik besykje? Graach! Laad se mar del, hear :-). Wat ik wol moai fyn, is om dyn ūnderfiningen te hearren. En ik wol fansels in śtnūging foar it konsert ;-). Hast belang by de Finalebestannen? Folje dan efkes it kontaktformulier yn, dan krijst se op 'e mail.

Guon stikken steane noch net (hielendal) op noaten. Hast ynteresse om se te spyljen? Dan set ik se graach foar dy op noaten.

Besetting Titel Lūd PDF
Piano en fioele No Man's Land (2011) Fioele
Cascada (2010) -
Harp, fioele, dwersfluit (en piano) Stoareagjend (2014) Partituer, Dwersfluit, Fioele, Harp
Ut 'e skroeven (2015)
(elektroanysk)
Partituer, Dwersfluit, Fioele, Harp, Piano
Strykorkest Koraal foar strikers (2013) Partituer
Losse partijen*
* 1e fioele, 2e fioele, altfioele, sello en kontrabase
Orkest (strikers en blazers) Rondane (2014)
(elektroanysk)


(live)
Partituer
Losse partijen*
* Pikolo, dwersfluit, hobo, klarinet, altsaks, tenoarsaks, baritonsaks, bassaks, fagot, hoarn, tromboane, trompet, piano, 1e fioele, 2e fioele, altfioele, sello en kontrabas
Landmannalaugar (2015)
(elektronisch)

(live)
Partituer
Losse partijen*
* Pikolo, dwersfluit, hobo, klarinet, altsaks, tenoarsaks, baritonsaks, bassaks, fagot, hoarn, tromboane, trompet, piano, 1e fioele, 2e fioele, altfioele, sello en kontrabas
Piano en twa trompetten It hear oersjend (2015)
(elektroanysk)
Trompet I en II
Piano Caverna (2010)
-
Laggan (2011) (kladferzje)
-

Ut 'e ālde doaze